دریافت نرم افزارهای کاربردی محصولات هایک ویژن

نرم افزار انتقال تصویر هایلوک

نرم افزار انتقال تصویر هایلوک

HilLookVision

نرم افزار انتقال تصویر PTP هایک ویژن

نرم افزار انتقال تصویر PTP

Hik-Connect

نرم افزار انتقال تصویر هایک ویژن

نرم افزار انتقال تصویر

iVMs-4500

دانلود شبیه ساز منو DVR
نرم افزار SADP برای ویندوز
دانلود شبیه ساز منو DVR

نرم افزار SADP برای مک X64

SADP (for Mac OS 64-bit)

دانلود نرم افزار طراحی هایک ویژن
دانلود نرم افزار طراحی هایک ویژن
دانلود شبیه ساز منو DVR
نرم افزار شبیه ساز منو DVR

دریافت نرم افزارهای مربوط به محصولات ورتینا

نرم افزار CMS ویندوز ( Viewnet 3500 )

نرم افزار CMS ویندوز ( Viewnet 3500 ) نسخه جدید

نرم افزار CMS ویندوز ( Viewnet 2500 ) ویژه دستگاه های قدیمی

نرم افزار پخش تصاویر ضبط شده دستگاه های ورتینا ( VS Player )

نرم افزار مدیریت دوربین و دستگاه ها ( SADP Tool )